No concello de Oia nin temos punto limpo, nin o esperamos

. 5 de maio de 2008

Segundo a Voz, a metade dos 115 puntos limpos existentes en todo o territorio da comunidade autónoma funcionan deficientemente e, en algúns casos, ate permanecen pechados. Como no caso do municipio de Baiona, por exemplo, que foi construído xa fai dous años e aínda non empezou a funcionar.

No concello de Oia nin temos punto limpo, nin o esperamos. Os puntos limpos serven para a recollida de papel, material téxtil, baterías, aceites usados e calquera residuo que, polo seu tamaño, non poida depositarse en contedores convencionais.

En Oia, porán a escusa de que o custe de mantemento pode alcanzar un importe anual de 120.000 euros, pero tampouco se plantexaron, ao menos publicamente, compartir ese servizo.

Vía > A Voz