Aprobados 559.106 € para o Concello de Oia

. 8 de janeiro de 2009
1 comentarios

O Boletín Oficial do Estado, publicou o 2-12-2008 o Real Decreto Lei 9/2008, polo que se crea un Fondo Estatal de Investimento Local e un Fondo Especial do Estado para a Dinamización da Economía e o Emprego, que ascende a 8.000 millóns de euros repartidos en función á poboación de cada municipio.

Oia, con 3159 habitantes, asígnaselle un total de 559.106 ? Euros, (93.027.411 ptas)

O Concello de Oia ten que presentar os proxectos ANTES DO 24 DE XANEIRO.

- Proxectos que non poden estar incluídos nos orzamentos municipais para o ano que vén.
- Proxectos que non superen os 5 millóns de euros.
- Na súa realización DEBERÁN CONTRATAR A Parados se se require nova man de obra.