Resultados por mesas electorais. Eleccións Xerais 2008

. 11 de março de 2008


MOUGAS VILADESUSO OIA BURGUEIRA LOUREZA

PP 225 217 337 191 204 1174 54,43%
PSOE 192 104 296 113 79 784 36,35%
BNG 30 21 60 15 14 140 6,49%
OUTROS 2 3 14 4 4 27 1,25%
BRANCOS 8 1 9 0 1 19 0,88%
NULOS 1 2 6 2 2 13 0,60%

458 348 722 325 304 2157