A realidade das piscifatorías, segundo o programa Biosfera da RTP

. 27 de março de 2008

Un moi instrutivo video da televisión portuguesa sobre o impacto ambiental das piscifactorías. En portugués, e coa intervención de membros de ADEGA.

1/2


2/2