Proxecto eólico emprazado nunha zona sensible

. 12 de março de 2008

O proxecto de Eurovento para instalar 21 aeroxeradores nos montes de Baiona, Oia e Tomiño xerou unha enorme polémica no Val Miñor.
Os plenos de todos os concellos da comarca manifestáronse en contra deste proxecto e tamén de numerosos colectivos cidadáns que se agruparon na plataforma SOS A Groba, que mobilizou aos veciños en contra do proxecto. Os portavoces desta entidade puxeron de manifesto que as áreas devastadas polos incendios de fai dous anos coincidan coa superficie na que asentará o parque eólico.
Onte o arqueólogo Xosé Lois Vilar volveuno a repetir e tamén se queixou de que «sospeitosamente» a Xunta non inclúa esta área dentro da ampliación da Red Natura 2000.

Rede Natura
A única zona que formará parte desta zona de protección ambiental é a franxa costeira de Oia, onde non hai previsto ningún aeroxerador, pero quedan excluídos de devandita delimitación lugares de alto valor ecolóxico, como a Fraga de Oliveira, Chan do Cereixo, ou os humidais de Torroña, entre outros, segundo lamentou onte o arqueólogo miñorano.
Quen non se manifestaron en contra foron as comunidades de montes que chegaron a acordos económicos coa empresa Eurovento para ceder os terreos.

Vía > A Voz de Galicia