A participación da Xunta será decisiva para adxudicar parques eólicos

. 13 de março de 2008

Se as expectativas se cumpren, Galiza converterase no 2012 na sexta potencia mundial eólica do mundo con 6.500 megawatios instalados. A enerxía procedente do vento, xunto á que xeran outras fontes limpas (hidráulica, biomasa, solar, etc) permitirán atender o 95% do consumo de electricidade na comunidade autónoma.
O vicepresidente da Xunta, Anxo Quintana, e o conselleiro de Innovación e Industria, Fernando Blanco, presentaron onte a orde que establece os criterios para a concesión de 2.325 novos megavatios de potencia eólica, que se sumarán aos 4.175 xa autorizados na actualidade. O texto publicarase no Diario Oficial de Galiza nos próximos días.
"O noso modelo eólico non vai contra ninguén, vai a favor do país", explicou Quintana, quen insistiu en que a nova normativa para a concesión de parques permitirá cambiar unha situación na que Galiza tiña que pór os recursos sen obter os beneficios correspondentes. "É a primeira vez que se está facendo unha política enerxética de país", engadiu. A potencia eólica a instalar en Galiza ata 2012 mobilizará investimentos por valor de 5.500 millóns de euros (dos que un 75% repercutirán directamente na comunidade autónoma) e dará paso á creación de 3.000 empregos.
O vicepresidente insistiu en que os novos criterios de concesión permitirán a apertura do sector a novos operadores e contribuirán a evitar "a especulación". Un dos puntos conflitivos do decreto eólico aprobado pola Xunta é a introdución da participación pública nas novas concesións o que, segundo Quintana, será un elemento que contribúa a favorecer unha repartición máis xusta da riqueza. "Non se van a manter dereitos adquiridos que ás veces parecen dereitos de pernada", advertiu o vicepresidente.A concesión de novos parques dependerá de seis criterios que permitirán alcanzar unha puntuación máxima de 100. A inclusión de fórmulas de participación pública nos proxectos terá unha valoración máximade 22 puntos, polo que se perfila como unha das claves para acceder a unha licenza para instalar un parque eólico.
A participación de particulares no accionariado das instalacións eólicas sumarán catro puntos e outros tantos valerán as fórmulas que vinculan a produción do parque coa disposición dos terreos por parte dos propietarios.Outro dos criterios fundamentais para obter unha concesión será a viabilidade técnico-económica e o impacto socioeconómico positivo que xeren as novos proxectos. Este apartado contará cunha valoración máxima de 30 puntos e para alcanzala teranse en conta os postos de traballo permanentes a crear, as iniciativas ambientais e de infraestruturas ligadas aos parques, así como os investimentos empresariais ou tecnolóxicas. Os outros aspectos que se terán en canta para puntuar os proxectos son o nivel tecnolóxico das instalacións (15 puntos), a relación entre produción enerxética e afección ambiental (10 puntos), a viabilidade da proposta de interconexión (10 puntos) e a capacidade técnica e financeira dos promotores (5 puntos).
Fernando Blanco sinalou que a participación pública nos parques eólicos non vai supor dificultades para que se instalen os 2.325 megavatios previstos, xa que "máis ben hai un problema de overbooking". Ademais, recórdó que a Xunta xa ten na actualidade participación en empresas eólicas e que a presenza de capital público no sector enerxético é habitual en Europa. Puxo como exemplo os casos de E.ON, Enel e EDF. O conselleiro asegurou non estar preocupado polos recursos contra o decreto eólico persentados por algunhas empresas e descartou que se vaia a negociar con estas para que retiren as súas alegacións. "Este modelo mellora substancialmente ao anterior", concluíu.

Vía > El País