Publicado o prazo de reserva de praza, preinscrición e matrícula de usuarios/as da Galescola de Oia para o curso 2008-09

. 29 de fevereiro de 2008

A Xerencia do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar anunciou a apertura do prazo para a reserva, preinscrición e matrícula na Galescola de Oia para o vindeiro curso 2008-2009.
O prazo para a reserva de praza para as crianzas que estiveron na Galescola no curso 2007-2008, así como para as fillas/os dastraballadoras/es das galescolas, será do 1 ao 14 de marzo, ambos os dous incluídos.
O prazo de preinscrición para novas/os usuarias/os é do 15 de marzo o 15 de abril. As instancias recolleranse na propia Galescola de Oia.A listaxe provisional de admitidos e excluídos publicarase do 1 ao 15 de maio. O prazo de reclamación é de 10 días hábiles contados dende o día seguinte ao da súa publicación.
A listaxe definitiva de admitidos e excluídos farase pública do 16 ao 1 de maio no taboleiro de anuncios do Consorcio, do Concello e daGalescola de Oia.
O prazo de matrícula, tanto para os que fixeron reserva como para os que fixeron preinscrición, será do 1 ao 15 de xuño na propia Galescola.Tal e como consta no artigo 20 do RRI das Galescolas, de non se formalizar a matrícula, decaerá o dereito á praza aínda tendo reserva ouaparecendo na listaxe de admitidos.

+info Galescola de Oia

Vía > InfoRosal