Memorias do Avance do PXOM

. 12 de fevereiro de 2008

Despois do exito da publicación da Clasificación e Categorización do solo de Oia, pasamos a publicar a Memoria Informativa e a Memoria de Ordenación do Avance do PXOM, por petición de oiawifixa.