Oia somete a información pública a Ordenanza reguladora do Imposto sobre Bens Inmobles

. 22 de fevereiro de 2008

O concello de Oia ven de publicar o acordo de aprobación da Ordenanza reguladora do Imposto sobre Bens Inmobles, que fora adoptado no pleno de 11 de febreiro deste ano, co fin de sometela a información pública.

A publicación recollea o Boletín Oficial da Provincia de onte, polo cal se expón ao público polo prazo de 30 días hábiles, contado a partir de hoxe, para que calquera persoa poida examina-la devandita Ordenanza na Secretaría do Concello e formula-las alegacións que estimen pertinentes.

Vía > InfoRosal