Aprobación definitiva das ordenanzas fiscais de Oia

. 14 de fevereiro de 2008

O Boletín Oficial da Provincia do pasado martes 12 de febreiro, publica o anuncio do concello de Oia polo que se aproban definitivamente as modificación de diversas Ordenanzas fiscais, despois de que transcorrera o periodo de exposición ao público do acordo plenario do 28 de novembro, sen que se presentaran reclamacións.

Contra este acordo definitivo só poderán presentarse recurso conctencioso administrativo diante do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza no prazo de dous meses contados a partir da publicación do anuncio mencionado no BOP.

Para máis información sobre as modificacións, descarga o PDF coas ordenanzas modificadas.

Vía > InfoRosal