A boa xestión do Concello de Tomiño recupera unha ponte destruida polas riadas

. 30 de abril de 2008

En contraposición o que acontece en Oia, en Tomiño grazas a unha boa xestión do goberno municipal conseguiron a aprobación dun convenio coa Consellería de Medio Rural relativo ás obras da ponte das Furnias sobre o río Cereixo, que esta consellería asumirá con cargo ó seu orzamento, dentro do Programa de Infraestructuras Rurais no ano 2008. O comezo das obras, cun custe de máis de 123.000 euros, está supeditado á firma do correspondente convenio de cooperación.

A alcaldesa de Tomiño, Sandra González Álvarez, comentou que a realización desta obra era algo que viñan reclamando moitos veciños, despois de que no ano 2006 as riadas destruíran a ponte existente.

Namentres en Oia non se presentan proxectos e optase pola confrontación e polo victímismo populista.

Vía> A Peneira