Oia subira os impostos para reduci-la débeda municipal

. 27 de abril de 2008

O grupo municipal socialista, a través do seu voceiro, José Antonio Olmedo, denuncia a subida de impostos como consecuencia da mala xestión económica do goberno local. Sinala que este ano aplicara unha importante suba para reducir a notabel débeda non recoñecida resultante da conta xeral do orzamento do 2007.

Declara que a débeda non recoñecida procede fundamentalmente de facturas do pasado exercicio e é por contía superior ao importe dos creditos autorizados e tamén pola presentación de facturas no rexistro xeral durante 2008, que habera que pagar máis facturas polo recoñecemento extraxudicial de créditos.

Olmedo apunta que o recibo do lixo pasa de 36 a 42 euros e as licenzas urbanísticas, do 2 ao 4,8 e suben varias taxas. Adiciona que haberá que consignar unha dotación para as tres prazas de funcionarios vacantes: "O sintomático é que tres cargos políticos con adicación superen aos dous funcionarios."

Vía > Faro de Vigo