Cruz Vermella Mocidade lanza na Guarda e Oia unha campaña de Promoción de Hábitos Alimentarios saudables para a poboación infantil

. 2 de abril de 2008

O pasado 26 de marzo iniciabase en Oia e A Guarda a campaña sobre promoción de hábitos alimentarios saudables que o equipo de Cruz Vermella Mocidade ten previsto levar cos grupos de Mediación social do CEIP Mestre Manuel García (Oia) e cos asistentes ao Taller de Mediación Social da Guarda.
En concreto desenvolverase todos os Luns e Mércores de 16:30h a 18:30h e estenderase ata finais do mes de Abril co grupo de nenos e nenas que habitualmente participan nas actividades.
Os obxectivos da campaña perseguen principalmente previr na poboación infantil a aparición de enfermidades e trastornos relacionados coa nutrición, así como ofrecer información sobre os diferentes aspectos que integran as condutas alimentarias saudables: compoñentes dunha dieta, frecuencia de inxesta, duración, formas para comer, medidas de hixiene, alimentación e deporte...
A iniciativa diríxese á poboación infantil con idades comprendidas entre os 6 aos 9 anos e será impartida por un equipo de voluntariado da Institución que previamente participaron na formación específica.
A Campaña Promoción de Hábitos Alimentarios Saudables con Poboación Infantil enmárcase no Programa de Promoción e Educación para a Saúde de Cruz Vermella Mocidade, cuxo obxectivo prioritario é o desenvolver no conxunto da poboación, hábitos capaces de modificar os comportamentos insanos ou perigosos para a saúde, recorrendo a estratexias de aprendizaxe e adquisición de condutas.
A relevancia social alcanzada pola alimentación e a nutrición e a súa relación coa saúde, fan que CVX, desde a súa posición de sección xuvenil preocupada polo adecuado desenvolvemento e benestar da infancia e a mocidade, considere necesario actuar neste campo co colectivo infantil.
A campaña conta co financiamento de Kraff Foods e para a cal editáronse unha serie de materiais específicos.
Esta iniciativa vaise a levar a cabo en 25 provincias do Estado.

Vía > InfoRosal