Vigo e os municipios da área reforestarán más de 2.500 km2 de monte en dous anos

. 9 de junho de 2008

Que os montes de Vigo luzan de novo tan verdes como antes da onda de incendios do verán 2006 ten un prezo: 338.500 euros. É o orzamento que a Consellería de Medio Rural destina a un plan trianual que contempla traballos forestais en 252 hectáreas e finalizará en 2009. O diñeiro que o departamento autonómico destina a repoboacións forestais duplica o que se inviste en tratamentos silvícolas.

Este ano conta coa maior partida económica, 229.771 euros, que se destinarán tanto a repoboacións (162.041 euros) como a tratamentos silvícolas (67.730 euros). No Concello de Vigo actuarase en cinco hectáreas da comunidade de Beade, nos montes de Cobas, Seixo e outros, segundo acaba de publicarse no DOG. En todos estes lugares haberá repoboacións de especies autóctonas. Tamén en trinta hectáreas dos montes de Priegue e Chandebrito (Nigrán); en 16 hectáreas de Doas e Vilaza (Gondomar), así como en 63,5 hectáreas de Fornelos, Salgueirón e Balutos e Río dá Fenta, en Fornelos de Montes. As actuacións de reforestación previstas no Porriño elévanse a unhas vinte hectáreas (19,17) nos montes de Carrascal e Laxedo, Pedra que Fala, Cerola e Faro. Os traballos inclúen podas, que xa é posible ver durante estes días nos arredores de estradas.

Pero no que respecta a superficie, a zona con maior afectación atópase en Oia -unha das máis castigadas polo lume-. Máis de 90 hectáreas no devandito municipio beneficiaranse de diferentes tratamentos fitocidas e de rozas e clareos. O distrito de Vigo (denominado como distrito forestal XVIII pola Xunta) está integrado por varios municipios limítrofes e da área como Porriño, Nigrán, Gondomar, Fornelos de Montes, Oia e Tomiño.

Risco de incendios

O obxectivo que persegue o departamento de Medio Rural é dobre: incrementar a masa arboredo e diminuír o risco de incendios. A Consellería explícao así: "Mellorar a masa forestal, especialmente os montes de frondosas caducifolias e alcornoques, facilitar a produción de madeira de calidade e promocionar a silvicultura como fonte de emprego e riqueza no rural". Por iso, puidéronse beneficiar desta liña de axudas tanto propietarios individuais ou agrupados, cooperativas, particulares, entidades locais, comunidades de montes en man común e outras persoas xurídicas.

A liña de axudas para mellorar a silvicultura só este ano e o pasado permitiu actuar sobre unha superficie de 15.878 hectáreas, das que 2.944 atópanse de Pontevedra. Así mesmo. 257 dos 1.698 propietarios de monte pertencen á provincia.

Vía > Faro de Vigo