A Santiago por Baiona

. 12 de setembro de 2008

Os municipios de Baiona, A Guarda, O Rosal, Oia e Nigrán están traballando xuntos para conseguir que a Xunta recoñeza oficialmente a variante pola costa do camiño portugués, que leva a Santiago de Compostela. Onte, por primeira vez en relación a esta cuestión, reuníronse os alcaldes dos municipios interesados e a concelleira de Turismo de Nigrán, en representación do seu rexedor. A petición á Xunta, concretamente á Consellería de Cultura, faraa cada Concello de forma individual e á súa vez, elaborarán unha conxunta. «Trátase dunha iniciativa que beneficiará enormemente aos veciños, turistas e ao concello en xeral», comenta o alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuíña. O trazado que propoñen situaría aos peregrinos no Rosal ou A Guarda, tras cruzar o río Miño, en lugar de Tui, para despois pasar por Oia, Baiona, Nigrán e Vigo. á altura de Redondela uniríase co percorrido actualmente recoñecido ata Santiago. «Temos suficientes vestixios que proban que este tramo foi moi utilizado en tempos pasados», sosteñen os alcaldes da Guarda e Oia, José Manuel Domínguez e Alejandro Rodríguez, respectivamente. Basean a súa petición en estudos realizados por investigadores interesados na peregrinación a Santiago. «Ningún fala do camiño portugués en singular», di o alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuíña. Como probas citan óbraa Camiños Portugueses de Peregrinaçao a Santiago, escrita por investigadores portugueses e publicada pola Xunta no ano 1998. E os libros, Camiños Portugueses a Santiago e O camiño portugués pola costa, editados pola asociación Amigos dous Pazos, nos que en ningún momento fálase dunha soa alternativa. Outra das probas que presenta cada municipio son os edificios, como hospitais ou hospederías frecuentados polos peregrinos.

O municipio contou durante a Idade Media con dous hospitais e no século XIX construíuse outro por valor de 51.000 reais. Hoxe en día ese edificio, de máis de douscentos anos, é a biblioteca, que garda tamén probas bibliográficas que poñen de manifesto a realidade do camiño portugués pola costa cara a Santiago. Ademais, o municipio conta con seis imaxes do Apóstolo Santiago, que se atopan na ex Colexiata de Santa María, a Capela de Santa Liberata, a da Misericordia e a de San Juan.

A Consellería de Cultura non descarta a iniciativa nun futuro

A Consellería de Cultura non prevé o recoñecemento do camiño portugués pola costa a curto prazo. Aínda que sostén que estudará a posibilidade unha vez finalizado o Plan de delimitación e Protección dos camiños Xacobeos recollidos na Lei de 1.996, que son os camiños: Francés, do Norte, Primitivo, Portugués, Inglés, Finisterre e Ruta do Sueste. E que se espera estea listo no 2.009.

Vía > A Voz