Feliz 2008

. 1 de janeiro de 2008

Oia aparece nos medios decomunicación, na maioria das ocasións, por asuntos de connotación negativa. Desde OC de todo corazón desexamos que se invirta esa tendencia de malas noticias, pero a razón dinos que o futuro é escuro para Oia. Aínda así, para o 2008 desexamos dar boas novas.